Rosenmetoden


Når jeg gir behandling med Rosenmetoden, bruker jeg berøring av den fysiske kroppen som en vei til kontakt med det indre. Jeg jobber ikke dynamisk som ved massasje, men rolig, respektfullt og lyttende. Hva skjer i deg nå? Hva er det som snakker i deg?


En behandling med Rosenmetoden jobber på mange nivåer. Under ser du de viktigste. Noen vil du merke med en gang, mens andre skjer over tid. Du behøver ikke føle at alt som står her angår deg. Det viktige er at noe i deg kjenner gjenklang og at du får lyst til å prøve. Avslappet kvinne på benken hos Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Avspenning

Rosenmetoden gir pusterom og en mulighet til å hvile og lande. Det er ingen forventninger eller krav, ingenting du må gjøre eller prestere.


Å kunne slappe av er helt nødvendig for både kroppens og sinnets helse. Rosenmetoden egner seg spesielt godt ved ME og utmattelse på grunn av den rolige formen for berøring. Du får støtte og påfyll i stedet for å bli enda mer sliten. Rosenmetoden er også fin ved spente og vonde muskler, stress, indre uro og angst.

Respektfull berøring fra hendene til Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Berøring

Vi kan tørste etter berøring som vi tørster etter vann. Vårt behov for å bli tatt på er grunnleggende. Berøring bekrefter vår eksistens, at vi fins, her og nå, som et menneske blant mennesker.


Ved ensomhet og avsondrethet eller savn etter berøring kan Rosenmetoden gi lindring. Berøringen du mottar er rolig og respektfull, vennlig og trygg, tydelig og lydhør. Du kan ha klær under behandlingen hvis du vil, og hvis berøring er vanskelig for deg, så begynner vi kanskje med føttene.


En Rosenterapeut jobber ikke i intimsoner.

Denne siden er under omarbeiding!

Respektfull berøring fra hendene til Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Kontakt med kroppen

Rosenmetoden er fin hvis du har bruk for å å bli mer bevisst på kroppen. Berøring og spørsmål leder deg inn i kroppen så du kan kjenne dens grenser og behov.  Berøring vekker kroppen, fysisk og emosjonelt.

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Kontakt med den indre deg

- Kontakt med følelser og minner

- Forstå deg selv bedre

- Bearbeide fortiden

- bilder fra sjelen, veiledning, visshet


Den dype avspenningen hjelper kropp og sinn å åpne seg for følelser og minner. Du kan la tårene strømme under behandlingen og kroppen reagere som den vil.

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Forløsning av følelser

- Å få gråte ut

- En å betro deg til

- utforske mekanismer knyttet til å gi uttrykk for den du er

- Bearbeide fortiden


 Du kan la tårene strømme under behandlingen og kroppen reagere som den vil.


Rosenmetoden er fin ved traumer og vonde opplevelser. Du får hjelp til å nærme deg det vonde under trygge forhold og i ditt eget tempo. Det gir legedom til hele ditt vesen. Kriser, endringsperioder


Jeg har taushetsplikt. Det du deler blir hos meg. Har også gått langt i min egen prosess og tåler å ta imot din.

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Traumer, PTSD

- trygt rom hvor du ikke er alene

- stanser & hjelper deg ut hvis det blir for mye

- hjelper deg å være her og nå, beholde kontakten med nået samtidig som du har kontakt med fortidens følelser. unngå retraumatisering.

-  eneste måten å bli fri fra fortiden på er ved å gå gjennom. føle det du føler og vite det du vet. møte den innerste frykten.

- kroppens og sinnets iboende ressurser til healing

- forankring i kroppen

- hjelp med å være HER, NÅ, ha kontakt med deg selv, kropp og følelser

- skape nye forbindelser og muligheter i hjernen og livet

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Selvfølelse

- Respekt for grenser

- Lov til å være den du er og gi uttrykk for den du er

- Bli tatt i mot

- bygger gradvis og ovet tid selvfølelse. først umerkelig. følelsen av å ha verdi og av å ha rett til å stå opp for deg selv, ta plass i verden med dine følelser og behov, evnen til å åpne deg for å gi og få kjærlighet

Jeg jobber med Rosenmetoden i forhold til ensomhet, sorg, lav selvfølelse, utmattelse, angst, seksuelle overgrep, rus og vold i oppveksten, spiseforstyrrelser, stress og indre uro, for bare å nevne noe.


Ingenting er for stort eller for lite for Rosenmetoden.


Du er hjertelig velkommen!


Bestille behandling med Rosenmetoden:


976 70 784, gjerne sms


500; for 50 minutter,  1300; for 3 x 50 minutter


Mine kvalifikasjoner

Jeg er Rosen-student i praksisperioden. Utdannelsen er todelt og går over mange år. Den første delen består av en rekke intensivkurs. Her læres selve metoden, anatomi og å arbeide terapeutisk med følelser. Den andre delen er en praksisperiode. I praksisperioden skal jeg gi 350 behandlinger, mange under veiledning fra lærer, få behandlinger selv og gå til samtaler og undervisning før jeg kan bli godkjent terapeut. Jeg startet utdannelsen i 2017 og gikk ut i praksis i 2020.


Ved siden av utdannelsen i Rosenmetoden er jeg godt orientert om fysiske og psykiske ettervirkninger av traumer. Jeg vet hva Rosenmetoden kan hjelpe med i et behandlingsforløp og har kunnskap om kompletterende verktøy.


Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening og underlagt dens regler for etisk yrkesutøvelse.


Jeg har taushetsplikt i mitt arbeid.