Velkommen til   Ida Thorkildsen  

Rosenmetoden

Med Rosenmetoden kan du oppnå...

- avspenning og ro i kropp og sinn

- åpnere, friere pust

- bedre kontakt med følelser og behov

- bedre kontakt med kroppen

- en friere og mer vital kropp

- større evne til å være ærlig og tydelig

- dypere innsikt om hvem du er som menneske og sjel

- nærhet til deg selv

- flere muligheter i livet fordi holdninger som har begrenset deg mister sin makt

- kontakt med den emosjonelle årsaken bak fysiske vondter

- forløsning, å komme videre med deg selv fysisk og psykisk

Vurder Rosenmetoden hvis du...

- har muskler med spenning og smerter

- ønsker bedre kontakt med kroppen

- ønsker bedre kontakt med følelsene

- strever med å slappe av

- er trett, utbrent

- plages av stress

- ønsker et trygt sted å gi uttrykk for følelser

- bærer på traumatiske erfaringer

- ønsker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre

- har mental innsikt om din historie, men ønsker å fylle ut med kroppens viten, fasiten på hvordan det føltes å være deg

Rosenmetoden er alltid verd å prøve hvis du mistenker at fysiske symptomer som migrene, stiv nakke eller verkende muskler er knyttet til din indre, emosjonelle tilstand.

Om Rosenmetoden

Rosenmetoden tar utgangspunkt i at kropp og sinn henger sammen. Metoden ble utviklet av Marion Rosen (1914-2012). Hun arbeidet opprinnelig som fysioterapeut, men studerte som ung også massasje og teknikker for avspenning og pust i et miljø påvirket av psykoanalyse og tankene til Carl Gustav Jung. Alle disse impulsene forener seg i Rosenmetoden.


Vi mennesker består av så mye! Vi lever gjennom en fysisk kropp, men i oss fins også tanker, følelser, minner og mer. Disse delene av oss er ikke separate, men påvirker hverandre gjensidig.

Hvis det ikke fins rom for at vi kan la følelser komme til uttrykk når de oppstår, så hjelper kroppen oss med å holde dem tilbake. Musklene spenner seg for å hindre gråt, ord, latter, bevegelse eller andre uttrykk i å komme fram. Hvis dette gjentar seg ofte, legger vi etter hvert ikke merke til det lenger, men spenner oss bare automatisk hver gang den upassende eller fryktede følelsen oppstår. Kroniske muskelspenninger kan bli resultatet, og over tid kan de føre til smerter i kroppen, innskrenket åndedrett, nedsatt sirkulasjon og svakere organfunksjoner, for bare å nevne noe.

Det påvirker vår livsutfoldelse i tillegg. Kanskje var det en gang helt nødvendig for deg å holde tilbake følelser som smerte, glede, ordet "nei!" eller behov for ømhet, men er det fortsatt nødvendig i dag? Hvis tilbakeholdelsen har blitt ubevisst og automatisk, gjør det deg ufri. Muligheten for å skape et liv fylt med ting som er gode for deg blir mindre.

Det forunderlige er at tilbakeholdte følelser ikke blir borte. Man skulle kanskje tro at de sivet ut av seg selv, men det gjør de ikke. De blir værende i oss, skjult for den vanlige bevisstheten, men med stor påvirkningskraft på valgene vi tar. Vårt bevisste jeg glemmer og fortrenger. Men kroppen husker! Og det er derfor vi kan bruke kroppen som en port inn til deler av oss selv som vi ikke har full kontakt med lenger.

Dette er Rosen. Enkelt, egentlig, men samtidig fullstendig magisk. Rosen gir mulighet til å rense ut mønstre du ikke trenger lenger så de kan slutte å påvirke dine handlinger i gal retning. Og hva fins gjemt under fortidens mønstre, midleritid satt på vent? Ikke sjelden er det egenskaper som mot, styrke, visdom, ro, trygghet, glede, kjærlighet, inspirasjon, energi, tillit, fortrøstning med mer...


Hvem er du - egentlig? Rosen gir mulighet til å bli mer av det som åpner mot glede og mindre av det som hemmer.

Hvordan foregår det rent konkret? Jeg bruker hendene. Med hendene kontakter jeg den fysiske kroppen din, huden og musklene, og gjennom dem de dypere lag. Jeg masserer ikke, men berører, mykt og direkte, og gir deg tid til å synke inn selv og virkelig lytte, kjenne. Sammen søker vi historiene i din kropp. Trygghet er viktig i dette arbeidet. Tid også. Og åpenhet, kravløshet. Du får være deg selv, kjenne etter hva som fins i deg og kanskje uttrykke det, uten forventning om at noe bestemt skal skje. Nærvær betyr mye for prosessen. Går du inn i det mentale, i fortellinger fra hodet, kan det hende jeg leder deg tilbake til nærværet i kroppen og følelsene. I Rosen er det den indre opplevelsen vi jobber med. Det er der muligheten for forvandling fins. Hele tiden er jeg med deg med full oppmerksomhet, åpent hjerte og lyttende hender. Jeg tar deg i mot uansett hva som oppstår, og trenger du hjelp til å håndtere det som kommer, så hjelper jeg deg. I Rosen er ingenting for stort eller for lite. Det er den virkelige deg vi søker, deg som du opplever det her og nå. Vi søker dine sanne følelser og minner, dine sanne behov og lengsler, din sanne energi og kraft

Rosenmetoden består av berøring. Rolig og trygg berøring, menneskelig og nær, hjelper kontrollmekanismene i kropp og sinn å spenne av så glemte opplevelser og følelser får flyte fram i bevisstheten. Dels ligger det renselse i dette. Gamle, tilbakeholdte følelser får endelig sitt fulle uttrykk og kan forlate systemet. Bølgen som en gang ble stanset midt i får fullføre bevegelsen og ebbe ut, finne fred. I tillegg gis vi mulighet til større innsikt i hvem vi er, hva vi har måttet holde tilbake og hvorfor. Det kan gi indre frihet til å gjøre gode, sterke valg som føltes vanskelige eller umulige før.

Du kan glede deg! Rosen er en reise som tar oss lenger og lenger inn i land hvor det er godt å leve.

Mine kvalifikasjoner:

Jeg startet utdanning i Rosenmetoden hos Axelsons i Oslo i 2017 og gikk ut i praksis i 2020 etter bestått anatomiprøve. I praksisperioden skal jeg blant annet gi minst 350 behandlinger, mange av dem under veiledning fra lærer, og delta i undervisning.


Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening og underlagt regler for god etisk utøvelse, blant annet regelen om taushetsplikt.

Smittevern:

Jeg følger myndighetenes veiledning for smittevern.


Hvis noen av oss har tegn til luftveisinfeksjon, utsetter vi avtalen. Jeg vasker hendene nøye rett før og rett etter behandling.

Inventar og materiell du kommer i berøring med vaskes eller desinfiseres, og lokalet rengjøres jevnlig.


For tiden bruker jeg munnbind under behandling.

Spørsmål jeg ofte får om Rosen:

Hvordan foregår en Rosenbehandling?

En Rosenbehandling foregår på benk. Du har undertøy på og ligger først på magen, deretter på ryggen. Er du kvinne og vil ta av BHen for å kunne puste fritt, så dekker jeg til brystpartiet når du ligger på ryggen. Jeg jobber med de delene av kroppen som snakker til meg der og da og observerer pust og reaksjoner hos deg. Resten av kroppen ligger dekket av et lunende teppe.


Rosenmetoden består av berøring, ikke massasje. Jeg bruker hendene og berører tydelig, men mykt og lyttende, deler av kroppen hvor jeg fornemmer av det fins historie og mulighet for større flyt. Jeg er med hendene samme sted over tid så du får mulighet til å lytte innover, og jeg stiller deg spørsmål underveis. Du er fri til å svare eller ikke. Dette er din prosess.


Har du ønsker eller behov, så ikke vær redd for å meddele dem. Kanskje kjenner du smerte og ønsker berøring der for å se om du kan merke hva den handler om. Eller kanskje ønsker du mer klær på deg eller at jeg skal være lettere eller fastere med hendene. Si bare fra, for i Rosen søker vi den sanne deg, og jeg møter deg der du er. Å våge å uttrykke ønsker under en Rosenbehandling kan være første skritt mot å greie det i livet ellers også. 

Selve behandlingen varer i 50 minutter. Valinligvis ligger du på magen først og snur over til ryggen omtrent midtveis. Jeg beregner også litt tid til samtale før og etter.

Hva kan jeg forvente under en behandling?

Behandlinger kan være utrolig forskjellige. Alt kommer an på hvor du er og hva du trenger.


Er du sliten, blir timen kanskje helt rolig med fordypelse i velværet ved å få berøring. Står du i krevende omstendigheter, kommer det kanskje følelser til overflaten, dagsaktuelle eller fra lengre tid tilbake. Uttrykket kan være rolig eller intenst. Noen ganger snakker kroppen med kulde, varme, rødme, skjelving, puls eller annet. Kanskje kommer det tårer, ord eller latter. Du kan få fornemmelser, minner, alle slags følelser og innsikter. Noen ganger oppstår smerter i kroppen underveis som blir borte igjen eller flytter på seg. Noen ganger kommer bilder eller farger, noen ganger visjoner. Du kan oppleve sekvenser inni deg som kan minne om tidligere liv. Står du i et dilemma, kan du oppleve at kroppen løser floken for deg fordi den har svaret. Plutselig bare vet du med hele deg hva som er den riktige løsningen.

Og noen ganger er Rosen-timen uten "dramatiske" ytre eller indre hendelser. Likevel kan den bringe dyp healing for kropp og sinn.

Både du som klient og jeg som terapeut gjør klokt i å stille uten forventninger. Greier vi å overgi oss til stunden, åpne og forventningsløse, kan flyt oppstå, i Rosen som i livet forøvrig.

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Dette er det umulig å svare på. Trenger i forhold til hva? For å bli smertefri, rense ut vanskelige følelser, finne ro? Alt dette er store mål og dype prosesser som det er umulig å forutsi hvordan vil arte seg for deg.


Rosenmetoden er ikke som kirurgi eller en tablett fra apoteket. Rosen jobber med sammenhenger i mennesket som ingen fullt ut har oversikt over. Hvert eneste menneske er dessuten unikt. Vi har alle ulik rytme. Hvor befinner du deg i ditt liv og din prosess? Noen ganger løsner ting raskt, andre ganger gradvis og over tid. Kanskje trenger du tid for å bli trygg i behandlingssituasjonen eller bli vant til å lytte innover og tillate kroppen å snakke. Mange av oss er vant til å undertrykke følelser og beskjeder fra kroppen. Vi lærer det fra vi er små. Rosenmetoden innebærer derfor ofte en viss avlæring før du kan gå innover for alvor og la ting få utfolde seg.

En Rosenbehandling gjør godt uansett. Den er aldri bortkastet. Kroppen responderer alltid på berøring, selv om du kanskje ikke merker mye med en gang i det våkne sinnet. Over tid kan du oppleve å få større ro og mindre smerter. Evnen til å være til stede og gi uttrykk for den du virkelig er øker. Det er en dyp vekst som kan forandre livet fullstendig.


Jeg synes det er nyttig å se Rosen som en oppdagelsesreise. Du oppdager og utforsker deg selv. Hva fins i deg, nå? Hva vil fram, og hvem har du mulighet for å bli?


Hvor mange Rosenbehandlinger du trenger kommer an på hva du vil oppnå. La tiden jobbe med deg! Let go... and let God.

Hvor ofte bør jeg få Rosenbehandling?

Kjenn etter hva som føles riktig. Er det noe bestemt du jobber med å forløse, som en smerte i kroppen eller et traume du har kontakt med, kan det være lurt å få behandling med 1-2 ukers mellomrom. Da beholder prosessen sin kraft. I roligere perioder kan det være fint å få behandling for eksempel en gang i måneden, som en innsjekk til innsiden av deg, hvordan det egentlig står til. Eller kanskje føler du for å "hoppe av" Rosen en tid og vende tilbake igjen når behovet melder seg.


Kjenn etter hva du trenger. Det er du som vet best.

Får du opp informasjon om meg under en Rosenbehandling?


Noen ganger. Jeg er ikke klarsynt, men det jeg har av intuisjon og refleksjonsevne stimuleres av å jobbe så nær mennesker. Men: En Rosenbehandling er ikke en reading. I Rosen søker vi først og fremst sannheten som du opplever den om hvem du er, hvordan livet har vært for deg og hva du trenger for å ha det bra. Mitt mål er at du skal finne svarene i deg selv, oppleve dem innenfra. Det er bare da du kan vite, kjenne, at de er 100 % sanne.  

Passer Rosenmetoden for alle?

Nei, ikke alle. Barn skal ikke i Rosenbehandling. Men barn har godt av berøring! Forskjellen ligger i intensjonen jeg møter barnet med. Når jeg har barn på benken, søker jeg ikke å hente fram minner eller følelser som er skjult for vår våkne bevissthet. Derimot fokuserer jeg på å møte barnet der det er, lytte, bekrefte og være nær. Slik berøring er nydelig hjelp for barn til å finne ro i kropp og sinn og få lettet seg for tanker og følelser. Rolig berøring fremmer trygghet, velvære, avspenning og evne til nærhet. Ønsker du en time med berøring for ditt barn, så kontakt meg gjerne.

Det samme gjelder hvis du befinner deg i krise. Avtal gjerne en time med meg, men målet blir da ikke å søke i det ubevisste. Snarere vil jeg fokusere på lindring, avspenning og at du får lette deg for tanker og følelser, sortere, bearbeide og oppnå overblikk over situasjonen din. En slik time gir velvære, ro, motivasjon og kraft, og det kan vi trenge når livet snurrer.


Hvis du er avhengig av rus eller nylig har blitt fri fra slik avhengighet, søker jeg heller ikke i det ubevisste. Inntil du står støtt i deg selv trenger du å bygge opp soliditet. Fokuset mitt i en time med deg vil være avspenning, å styrke kontakten din med kroppen, velvære og at du får uttrykke tanker og følelser. Alt dette er ting som bygger opp din evne til å være i og håndtere livet.

Blir du lei deg hvis jeg gråter i behandlingen?

Nei. Jeg blir ofte berørt av klienters historie, men det tynger meg ikke og ødelegger ikke dagen min. Tvert imot føler jeg meg heldig som får bistå og være så nær menneskers indre. Det beriker meg og gjør meg lykkelig.


Marion Rosen så på Rosenterapeuten som en jordmor. Det er et godt bilde. Å føde fram barn gjør vondt, men livet får rikere innhold etterpå. Livet starter på nytt med mer glede og kjærlighet enn før. Det er utrolig stort og utrolig verdt det. Slik føler jeg med Rosen også. De vonde følelsene vi iblant må gjennom er bare en mellomstasjon på veien mot et friere liv. 

For meg handler ikke Rosen om smerte. Rosen handler om vekst. og om livets storhet! Så nei, jeg blir ikke tynget av Rosen. Jeg blir lykkelig.

Mer info om Rosenmetoden: