Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Til nettbutikken

Referanser horoskop


"Vil bare takke for timen i dag. Det var svært innsiktsfullt og inspirerende og jeg fikk veldig mye ut av det!! Du gjorde en veldig god jobb!! Vel anvendte penger for min del!" - Marius"Horoskopsamtalen jeg hadde med Ida ga meg nye perspektiver og innsikt i den universelle jakten på hvem jeg er og hvorfor jeg fungerer slik jeg gjør. Ida formidler med metaforer og eksempler som tydeliggjør og kartlegger sammenhenger, og hun åpner for dialog og spørsmål om ting som dukker opp underveis i samtalen. Jeg setter særlig pris på at hun fremhever både det positive og det som kan oppleves som mindre positivt - hvordan utfordringer ofte også er gaver. Dette har jeg reflektert mye over i ettertid og tatt med meg videre." - Kjersti