Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Til nettbutikken

Mer om Rosenmetoden

Navnet Rosenmetoden kommer fra Marion Rosen (1914 - 2012) som var fysioterapeut med tilleggskunnskap om massasje, avspenning og pust. I arbeidet erfarte Rosen at berøring kan gi mennesker kontakt med følelser på innsiden. Når klienter gråt og uttrykte det de følte, påvirket det kroppen positivt så de ble fortere rehabilitert. Dette interesserte Rosen, så hun fortsatte å utforske sammenhengen mellom kropp og sinn, berøring og forløsning. På 1970-tallet begynte hun å undervise. 

Rosenmetodens evne til å gi healing til kropp og sinn bygger på berøring og avspenning. At berøring fremmer avspenning, bekreftes av mangeårig forskning gjort av Kerstin Moberg ved Karolinska Institut i Stockholm. Ved berøring slår hjertet roligere og blodtrykket senkes. Hormoner som fremmer velvære spres, og mengden stresshormoner avtar. Vi blir mindre aggressive og i forsvar, og bekymring og angst løses opp.

Healing forutsetter avspenning. Et gammelt ord sier at ingenting kommer til en lukket hånd. Det er når du hviler at kropp og sinn restitueres, og det er avspenning som gjør det mulig for kropp og sinn å åpne seg så du kan få kontakt med ditt indre. 

En grunnstein i Rosen er at kropp og sinn er forbundet. Det som skjer i ditt indre påvirker kroppen også. I arbeidet som fysioterapeut oppdaget Marion Rosen at kroppen er en port inn til følelser. Kanskje er det slik fordi det er kroppen vi bruker når vi holder uønskede følelser tilbake? Vi svelger tårer for at ingen skal se dem, biter i oss sinne eller strammer hele oss for å få kontroll over frykt. Gjør vi det ofte, skapes et mønster. Med en gang uønskede følelser dukker opp, strammer musklene seg for å holde dem tilbake. Etter en tid merker du ikke lenger hva du gjør. Muskler kan også gå inn i en permanent tilstand av stramning. Du kjenner at spenningen gjør vondt, men ikke den indre årsaken.


Det samme kan skje hvis du opplever følelser som er for vanskelige til å stå i, for eksempel ved store livstap, traumer eller hendelser tidlig i livet. For å kunne leve videre, stuer du følelsene unna og klipper forbindelsen.


Det forunderlige er at slike følelser ikke blir borte. Hvis en følelse får skylle fritt gjennom når den oppstår, så ebber den ut og forsvinner. Følelser som stanses på høyden av sin kraft, derimot, blir værende i systemet, skjult for bevisstheten, og fortsetter å påvirke deg. Over tid kan det gi muskelspenninger, innskrenket åndedrett, nedsatt vitalitet, svakere organfunksjoner, depresjon og emosjonelle forstyrrelser, for bare å nevne noe. Det koster å holde fast sterke energier. Og det koster å leve uten tilgang til hele deg selv.

Kroppen husker alt du har opplevd, også det din bevissthet har glemt. Berøringen under en Rosen-behandling er en invitasjon til dypere lag av ditt vesen om å slippe fram sin viten. Jeg holder deg med hendene, søker og lytter, og du får tid til å gjøre det samme. Hva fins i deg i ditt slotts mange rom?


Jeg vet aldri hva en behandling vil bringe. Det kan komme dagsaktuelle følelser eller følelser og minner fra langt tilbake i tid. Noen ganger reagerer kroppen med skjelvinger, puls, varme eller kulde når den gir slipp på følelser den har holdt. Andre ganger sender sjelen budskap i form av bilder eller visshet.  


Det ligger et stort potensial i dette. Når følelser kommer fram og blir uttrykt, gir det legedom til kropp og sinn. Det som bringes fram kan helbredes. Følelser fra fortiden gir også et klarere bilde av ting som har skjedd og hvordan livet har vært for deg. Hodet kan gruble, men kroppen og følelsene vet. Rosenmetoden er derfor fin å kombinere med samtaleterapi.


Noen ganger trer det fram personlige ressurser som humor, styrke, kjærlighet eller mot. Det kan føles som å møte ditt sanne selv og er ofte svært inspirerende. Du kan også bli klar over behov du har som egne, indre mønstre er til hinder for å dekke. En slik bevisstgjøring kan gi støtet til å handle på en sunnere måte i tiden som kommer. 

Rosenmetoden gir også rom til å utforske nærhet. Å ta imot berøring kan være en utfordring, og det samme gjelder å åpne deg innover mens en annen er til stede. Dype følelser rundt nærhet og tillit kommer fram. Stoler du på meg? Hva er du redd for skal skje hvis du tar i mot berøring eller gråter så jeg ser det? I Rosenmetoden har du en mulighet til å bli klar over egne mønstre og, hvis du ønsker det, varsomt teste dem ut.  


Med så dype temaer i bevegelse er trygghet alfa og omega. Jeg er med deg under behandlingen med våken oppmerksomhet, åpent hjerte og stødig ankring. Jeg er erfaren og voksen, og jeg dømmer aldri. Dette er en kravløs metode hvor vi er sammen om det stunden bringer, uansett hva det er. Blir prosessen for intens, så hjelper jeg deg ut av den og tilbake til kroppen. Trenger du tid til å snakke før eller etter behandling, så får du det. Jeg har taushetsplikt.


Dette er Rosen. Så enkelt, egentlig, men samtidig fullstendig magisk!


Et godt råd er å stole på din indre viten. Kroppen slipper fram det du har bruk for og er klar for, og noe i deg vet hva som er riktig tid og fart. Det er vanlig å lengte etter forløsning samtidig som en del av deg er redd. Husk at hver behandling er et skritt på veien! Vi ser det ikke alltid underveis, men når forløsningen kommer, blir det klart.

En behandling med Rosenmetoden er et rom hvor healing kan skje


Jeg ønsker deg velkommen til Rosen!

Til deg som vil lese mer:


- rosenmetoden.no

- Hela du. Kropp. Huvud. Känsla., Madeleine Bolander

- Hjertebank, Marianne Behn

- Når livet setter seg i kroppen, Eldri Steen og Liv Haugen

- Rosen Method Bodywork, Marion Rosen / Susan Brenner(Rediscovery, Potential og Connection er fra Sacred Earth Oracle, og Feelings er fra Wild Offering Oracle i nettbutikken min)