Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Til nettbutikken

Eksempel på en behandling


Behandlinger kan være utrolig forskjellige både fra gang til gang og fra person til person. Hvis du greier det, så er det best å stille åpen og uten forventninger. Følelser og indre utvikling følger sin egen, unike flow som er spesiell for akkurat deg.


Generelt er det sånn at det som kommer i en behandling er det du har bruk for og er klar for her og nå. Det du ikke har bruk for eller ikke er klar for kommer ikke. Noen ganger må vi møte hindringer som selvkritikk og frykt for følelser før det kan åpne seg videre innover.


Her kommer to eksempler på hvor forskjellige behandlinger kan være.

Første historie: En beskjed fra det indre

Det var på senvinteren. Min klient, la oss kalle ham Kristian, hadde følt seg slapp noen uker. Det var såpass ille og hadde vart såpass lenge at han var begynt å undre seg. Var han syk?


Under behandlingen skjedde ingenting. Det var godt med berøring, men ingenting kom. Mot slutten av timen la jeg en hånd på brystet til Kristian. Da fikk han plutselig en visjon av at det vokste planter der inne, frodige grønne planter, og med ett bare visste han at alt var i orden. Det lå livskraft på vent i ham, han var ikke syk.


Utover våren fikk Kristian tilbake energien i takt med at lyset tiltok ute. Selv om behandlingen hadde vært stille, så var Kristian veldig takknemlig. Behandlingen ga ham akkurat det han hadde bruk for der og da: Kontakt med hans egen livskraft og trygghet på at trettheten var forbigående.

Andre historie: Å komme inn til sakens kjerne

Mina var frustrert og sorgfull. Hun lengtet etter kjærlighet, men ble gang på gang tiltrukket av menn som valgte henne bort selv om de gjengjeldte hennes følelser. Noe annet var alltid viktigere enn henne. Mina følte at hun sto under en forbannelse hun verken visste hvor kom fra eller så noen mulighet til å bli kvitt. 


En gang i en behandling jobbet jeg med føttene til Mina. Hun fikk en vag fornemmelse av tomhet der inne, og plutselig åpnet det seg en altoppslukende sorg over å ikke bli tatt i mot. Denne følelsen kjente Mina godt fra sitt voksne liv, men det spesielle nå var at hun merket hvor den hørte hjemme. Sorgen tilhørte en meget ung Mina i tiden før ord og språk. Og den handlet om å bli avvist når viste sitt behov for kjærlighet.   


Neste gang jeg møtte Mina fortalte hun at det hadde fortsatt å jobbe i henne etter behandlingen. Hun så en stor og utilnærmelig mur inni seg som hun visste var hennes mor, og hun raste og skrek over mangelen på respons. Etter noe dager stilnet sinnet. Tilbake lå en sorg som føltes uendelig stor og dyp. 


Fra vårt arbeid sammen visste jeg at Mina hadde nærmet seg denne sorgen i behandlinger og livet ellers gjennom flere år. Hun hadde ant at den var der, men ikke møtt den fullt ut. Nå sto hun ved kjernen. Og hun var lettet, for hun så at mønsteret med menn som var glad i henne, men likevel sa nei, hadde en årsak. Inni sorgen over mennene satt et fortvilet lite barn og gråt.

I skrivende stund får Mina behandling sånn av og til med ujevne mellomrom. Det er for tidlig å si om hun vil falle for utilgjengelige menn igjen, men det som er sikkert, er at ting beveger seg i henne. Sorgen føles mindre overveldende, og det samme gjør lengselen etter en partner. De dukker opp nå og da, men mer som lommer i et solfylt landskap enn slik det var før; som en grunntone i livet. Mina føler at kjærligheten hun hele tiden har hatt rundt seg fra barn og dyr nærer henne dypere enn før. Kanskje har hun blitt bedre i stand til å åpne seg for den? Før kjentes det som om noe mørkt lå imellom og stengte.


Jeg tar med denne historien av flere grunner. For det første er det viktig å vite at healing ikke alltid skjer fort. Det kan ta tid både å avdekke og bearbeide følelser som har ligget nedlåst i sinnets innerste indre. Stol på prosessen og deg selv! For det andre er historien et eksempel på hvordan følelser som ikke blir bearbeidet kan fortsette å prege oss uten at vi merker det selv. Det er snodig, men sant. Og for det tredje viser historien at forandring kan skje når slike følelser kommer fram.


Kanskje det er derfor vi trekkes mot situasjoner og mennesker som aktiverer våre sår - for at de skal få en mulighet til å stige fram og bli renset? Bare da kan forbannelsen oppheves og livet ta nye retninger.


(Det øverste bildet på denne siden er fra Whispers of Love Oracle og de to nederste fra The Psychic Tarot for the Heart. Begge fins i nettbutikken min.)

We  are  Here     -     to  be  Healed