Velkommen til   Ida Thorkildsen  

Astrologi

Astrologi: En kilde til innsikt

Et horoskop er et kart over energi og utviklingstemaer. Når jeg tolker horoskopet ditt, ser jeg hva slags energier som preger deg og på hvilke områder av livet. Jeg ser hvor energiene flyter harmonisk og hvor de lager utfordringer. Horoskopet ditt viser hvilke egenskaper du er født med, hva du trenger for å ha det godt, hvordan det er naturlig for deg å leve og hva som er vanskelig for deg i livet. Jeg kan også se hvilke oppgaver du har som menneske og sjel og hva du er ment å dele med verden.


Spennende...? Ja!!!!

Hva er vitsen med å bli fortalt hvem du er?

- Aksept. Det ligger veldig mye healing i å akseptere deg selv. Horoskopet er din blueprint. Det viser at du er ment å være akkurat slik du er selv om det noen ganger bryter med forventninger og idealer. Du er faktisk ment å være deg selv! Den innsikten åpner for dyp indre frigjøring. Skam og selvkritikk kan heales, og du kan slutte å prøve å framstå som en annen enn du er.


- Bekreftelse. Når jeg jobber med konkrete spørsmål ved hjelp av astrologi, for eksempel hvorvidt du bør velge en jobb framfor en annen, opplever jeg ofte at astrologien bekrefter det du selv innerst inne føler. Vi vet som regel mer enn vi tror, men tvil, skepsis, frykt og usikkerhet forvirrer oss. Når astrologien bekrefter at det du selv føler faktisk er det rette svaret, så styrker det din tillit til deg selv. Du kan stole på deg selv og følelsene dine.

- Innsikt og forståelse. En horoskoptolkning gir dypere forståelse for hvem du er. Du skjønner hvorfor ting andre mestrer kan føles vanskelige for deg og vice versa. Du kan få et nytt perspektiv på din oppvekst og en helt ny forståelse for hva du er ment å utforske og utvikle i dette livet. Det gir en følelse av mening når du innser at ting du opplever som vanskelige er det av en grunn, at det ikke er tilfeldig at akkurat du møter akkurat slike utfordringer.

- Inspirasjon. En horoskoptolkning gir inspirasjon fordi den viser så tydelig hva som er dine virkelige ressurser. Horoskopet hjelper deg å se dem. Ofte tar vi våre gode egenskaper for gitt eller ser dem som ubetydelige, og likevel kan det være nettopp disse sidene av oss selv vi er ment å dele med verden. Horoskopet holder fram mulighetene dine. Det kan gjelde mulighet for naturlig, harmonisk utfoldelse i pakt med din natur, eller kanskje handler det om mulighet for dyp indre vekst hvis du våger å gå i møte med din frykt. Uansett inspirerer det å bli bevisst på potensialet ditt.


- Handlekraft. Ofte gir horoskopet hjelp til å se hvilke valg som er best for deg. Og når du først har fått klarhet i det, så er det jo bare å gå til handling!

Horoskoper jeg tilbyr

Horoskop for voksne

En horoskoptolkning forteller kort sagt om deg: Ditt fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige jeg. Din personlighet, dine muligheter og din historie. Hvem er du, på alle plan og i alle betydninger av ordet? Hva er dine styrker og utfordringer? Hvilke valg er kloke for deg? Hvordan utvikler du deg best som menneske og sjel i dette livet?


Si fra ved bestilling hvis du vil at jeg skal se spesielt på visse spørsmål eller livsområder under tolkningen. Eksempler kan være arbeid, parforhold, familiedynamikk i oppveksten, helse, spiritualitet... En astrologitime kan også dreie seg utelukkende om slike spørsmål. Si i så fall fra ved bestilling.

Har du ikke spesielle spørsmål, så styres tolkningen av hovetemaene i ditt personlige horoskop. Jeg ser alltid på din sjels mulighet til å utvikles i dette livet. Jeg kan se styrker din sjel har med seg og områder hvor du er født for å jobbe med utfordringer, og dette deler jeg med deg under tolkningen. Som oftest kommer jeg også innom transitter, det vil si hvordan planetenergiene påvirker livet ditt her og nå. Transitter viser hvilke temaer og livsområder du vil få igjen for å bruke energi på akkurat nå.


Pris: 1100 kroner. Prisen inkluderer oppsett av horoskop pluss samtale på 1-1,5 time. Du kan gjerne ta opp samtalen på mobil.


Sted: Lystadveien 4 på Torp i Fredriktad


Bestilling: Til meg med sms, mail eller telefon. Jeg trenger nøyaktig tid og sted for din fødsel. Jeg ønsker noen dager til å jobbe med horoskopet før vi møtes. 

Horoskop for barn

Hvem er ditt barn? Hva slags energier lever i ham eller henne, hva trenger ditt barn for å trives og hvordan kan du best støtte dets utvikling?


Når jeg jobber med et barnehoroskop, er målet mitt at du som foresatt skal få hjelp til å forstå hvem barnet virkelig er. Å akseptere barn som de er, selv om de er annerledes enn oss selv og kanskje annerledes enn våre idealer, hjelper oss til å ikke dømme og kritisere, men heller søke konstruktive løsninger ved utfordringer. Ditt barns horoskop viser hva akkurat dette barnet trenger og hvordan du som voksen kan legge til rette for sunn vekst. Samtidig hjelper horoskopet deg å ikke forvente ting som barnet ikke har forutsetninger til å leve opp til. Vi er ikke alle like! Og for både store og små mennesker er det viktig å få positiv feedback på den vi virkelig er; på mennesket bak masken.

Si fra ved bestilling hvis du vil at jeg skal se spesielt på visse spørsmål eller temaer. Eksempler på temaer kan være konfliktområder i familien, utfordringer barnet har, kommunikasjon, helse, behov for mat, energinivå, søvn, sosiale behov, naturlige interesser, familiedynamikk, sjelsoppgaver... Jeg kan jobbe med jordnære og/eller mer spirituelle temaer, også i samme tolkning. Ikke vær redd for å spørre!


Nesten uansett hva slags konflikt eller utfordring du opplever i forhold til barn, så kan astrologien gi hjelp. Horoskopet viser hvordan barnet ditt tenker og føler så du kan forstå det innenfra. Og når du først gjør det, er det mye lettere å finne gode løsninger.


Har du ikke spesielle spørsmål, så ser jeg på barnets personlighet og natur, hva slags behov barnet har, hva som er vanskelig for akkurat dette barnet, hvordan det samhandler med andre, hvordan det er disponert for å oppleve sine foreldre og hva slags oppgaver sjelen til akkurat dette barnet er født for å jobbe med. Hvis andre temaer kommer tydelig fram i horoskopet, forteller jeg om dem.


Du kan gjerne gi et barnehoroskop i gave, for eksempel ved fødsel eller dåp.


Pris: 1100 kroner. Prisen inkluderer oppsett av horoskop pluss samtale på 1-1,5 time. Du kan gjerne ta opp samtalen på mobil.


Sted: Lystadveien 4 på Torpi Fredrikstad


Bestilling: Til meg med sms, mail eller telefon. Jeg trenger nøyaktig tid og sted for barnets fødsel. Jeg ønsker noen dager til å jobbe med horoskopet før vi møtes.  

Horoskop for par

Å forstå og akseptere hverandre er ikke alltid enkelt, selv om det ligger kjærlighet i bunnen. Det er heller ikke alltid lett å se det gode man deler, være bevisst på det og takknemlig. Et parhoroskop kan hjelpe dere videre.


Første skritt på veien er ofte å forstå. Forstå at du er som du er, forstå at din kjære er som han eller hun er - og at dere noen ganger passer sammen som hånd i hanske mens dere andre ganger er som ild og vann. Parhoroskopet viser dere hvorfor. Så dere kan bygge opp under det gode og søke konstruktive løsninger der det er vanskelig i stedet for å bryte hverandre ned.

Et parhoroskop kan du bestille til deg selv og en person du har et nært og betydningsfullt forhold til. En kjærlighetspartner, et barn, et søsken eller en nær venn er eksempler.


Uansett består et parhoroskop av tre deler. Først samtaler jeg med hver av dere enkeltvis om deres personlige horoskop. Til slutt har vi alle tre en samtale om deres felles horoskop og dynamikk som par. Gjelder parhoroskopet et forelder/barn-forhold, har du og jeg alle de tre samtalene sammen, uten barnet. Målet her er å styrke din innsikt. Samtalene kan spres over flere dager, men uten at det går lang tid i mellom.

I et parhoroskop ser jeg på dynamikken mellom dere. Hva har dere felles og hva skiller dere? Hva slags tiltrekning fins mellom dere og hvor kan dere ha problemer med å forstå hverandre? Hva er deres styrker og fallgruver? Ikke sjelden ser jeg mellom kjærlighetspartnere såvel som mellom foreldre og barn at partenes forskjellighet er et springbrett til vekst. Det den ene trenger å utvikle har den andre allerede i seg og omvendt. Det er fascinerende og ytterst meningsfullt. Kanskje er du og din kjære født til å hjelpe hverandre fram i livet?  

Mitt mål er å hjelpe dere fram til større forståelse og aksept for hverandres egenart. Jeg vil bidra til takknemlighet over det gode dere deler og evne til å takle det vanskelige. Et parhoroskop kan styrke kjærligheten.


Hvis du vil at jeg skal se på bestemte spørsmål eller temaer under tolkningen, så si fra til meg ved bestilling. Det gjelder både for enkelthoroskopene og for horoskopet av dere som par. Jeg kan jobbe både med jordnære og spirituelle temaer, også i samme tolkning. Så vær ikke redd for å spørre ;-)


Pris: 3000 kroner. Prisen inkluderer 2 stk enkelthoroskop og 1 stk parhoroskop. Hver del består av oppsett av horoskopet pluss samtale på 1-1,5 time. Du kan gjerne ta opp samtalene på mobil.


Sted: Lystadveien 4 på Torp i Fredrikstad


Bestilling: Til meg med sms, telefon eller mail. Jeg trenger nøyaktig fødselstidspunkt og -sted for dere begge. Jeg ønsker ca 1 uke til å forberede tolkningene før vi møtes.

0